Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Besöksnäring

Örebroregionens Turismakademi är en gemensam kompetens- och utbildningsplattform för alla företag och föreningar i Örebro län som jobbar inom de besöksnäringsrelaterade branscherna. Vår målsättning är att utgå från behoven som finns och skapa framgång genom samverkan.

Vår plats. Din berättelse.

Välkommen till The Greater Örebro Area, The Heart of Sweden. Ingen kan bestämma över vad som ska berättas om en plats. Den måste upplevas. Men vi kan samla människor kring en övergripande gemensam plats för att belysa dess styrkor och därmed möjliggöra enhetliga berättarröster. Att samlas kring platsens styrkor kan bidra till att skapa en känsla av gemenskap.
 
Vi vill få människor att välja vår plats för dem vi är, då måste vi också berätta om vad vi har och vilka vi är. Vardagen blir enklare när vi vet vilka styrkor vi kan ha som ledstjärna i såväl vår kommunikation som platsutveckling. Platsberättelsen kan vara ett verktyg för inspiration som lockar till berättande, samverkan och nyskapande.

Träffar för besöksnäringsföretag i Örebro län

Vi fortsätter att utveckla besöksnäringen i Örebro län. Häng med, lär dig mer och utveckla din verksamhet tillsammans med oss.
 
Vi fortsätter resan med att skapa mer nytta för dig som är verksam inom besöksnäringen. I vårt nya projekt är planen att vi långsiktigt ska bidra till en hållbar tillväxt av besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet.

Häng med och ta chansen att utvidga ditt nätverk i länet och få en möjlighet till nya kontakter och samarbeten. Tillsammans stärker vi länets attraktionskraft! 

Läs mer om projekten här.

Region Örebro län är samordnare av arbetet och är ansvarig för webbplatsen men självklart sker arbetet fortsättningsvis i nära dialog med länets 12 kommuner men det sker också tillsammans med andra aktörer och främjare i Örebro län som exempelvis

  • Handelskammaren Mälardalen
  • Almi Mälardalen
  • Länsstyrelsen i Örebro
  • Länets nyföretagarcentrum
  • Coompanion Mälardalen
  • Agro Örebro m fl.

Kontakte

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 2. April 2024