Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dans för hälsa

I dag är den psykiska ohälsan bland tonårsflickor oroväckande hög och tenderar att sjunka till ännu yngre flickor. Depression ökar också globalt och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda.

Halvtidsrapport Dans för Hälsa (2022)
unga flickor dansar

Att erbjuda fysisk aktivitet är ett sätt att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och det anses fördelaktigt med organiserade fritidsaktiviteter som inte är tävlingsinriktade. Dans som är en av de populäraste aktiviteterna bland unga flickor kan i ett socialt sammanhang tänkas fungera som en skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa och reducera psykosomatiska besvär.

Med den bakgrunden har ett utvecklingsarbete startat för att fler kommuner i Örebro län ska kunna erbjuda metoden ”Dans för hälsa”, en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden handlar om att regelbundet erbjuda kravlös dans till elever med lättare psykisk ohälsa, 75 minuter per tillfälle helst två gånger per vecka.

Syfte

Utvecklingsarbetet handlar om att erbjuda

  • utbildningsplatser för utbildning av dansinstruktörer i metoden till en reducerad kostnad
  • processtöd i framtagande av implementeringsplan
  • startbidrag för implementering av metoden. 

Parter

Sedan tidigare erbjuder Karlskoga och Örebro kommun metoden ”Dans för hälsa”. Nu har ytterligare nio av länets kommuner anmält intresse.

Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan tre områden inom förvaltningen Regional utveckling: Kultur och ideell sektor, Välfärd och folkhälsa samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Kontakter

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 juni 2022