Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förvaltningskansliet är en övergripande sammanhållande funktion som jobbar med olika stöd- och utvecklingsprocesser. Kansliet är indelat i tre enheter och här arbetar också utvecklingsledare med specifika uppdrag.

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

HR, kommunikation och digitalisering

Niklas Lundgren

Enhetschef: HR, kommunikation och digitalisering

Ekonomi

Andreas Legnerot

Enhetschef: Ekonomi

Analys och strategi

Anders Trumberg

Enhetschef Analys och strategi

Förvaltningskansliet

Kommunikation

Jessica Jeppson

Kommunikatör och tf samordnare för Energi- och klimatrådgivningen i Örebro län

Rebecca Larsson

Kommunikatör/utvecklingsledare

Göran Schultz

Kommunikatör

Digitalisering

Minka Sarajlic

Förvaltningsledare: IT

Kontor

Gunn Svedberg

Kontorsvaktmästare

Ann-Sofie Alfredsson

Redovisningsekonom

Gordana Danqi

Administratör ekonomi

Ing-Marie Göthe

Redovisningschef

Johan Stenkvist

Administratör ekonomi/IT

Ann-Sofi Windh

Projektekonom

Andréa Eriksson

GIS-analytiker

Jonas Eriksson

Utvecklingsledare: ÖMS Strukturfondspartnerskap

Gordon Hahn

Utvecklingsledare: Internationella frågor

Per Holmström

Utvecklingsledare: ÖMS Strukturfondssamarbete

Johan Jonsson

Utdataanalytiker

Lena Kihl

Utvecklingsledare: Projektkontoret

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Ola Ström

Utvecklingsledare

Eva Getzman

Strateg Regional utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021