Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Våra konferenser

RUS-forum med uppföljning och nyheter

Se inspelningen av RUS-forum där vi berättar om det som är nytt i nya RUS, vi omvärldsspanar och visar vilka behov av förflyt

Lokadagarna

Partnerskapet för regional utveckling möts varje år på Lokadagarna. Här förs samtal och vi hämtar inspiration för regionens utveckling.

Fredagsakademier

Fredagsakademin är en mötesplats för inspiration om frågor som rör länets framtid. Här hittar du kommande akademier och dokument...

Så här följer vi upp utvecklingsstrategin

Vår omvärld

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag. Malin Lindqvist visar några trender och händelser som påver...

Kontakter

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi