Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Uppföljning: hur går det för Örebro län?

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, följs upp både med målsatta indikatorer men också genom analys av en mängd data om Örebro läns utveckling.

Se våra filmer om uppföljningen!

Vår omvärld

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag och vi ska börja titta på några trender.

2022 års uppföljning

I årets uppföljning av RUS har vi identifierat tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge där vi behöver göra flera stora förflyttningar och kraftsamla tillsammans i länet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 juli 2022