Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text
Infradagen

Infradagen blir digital 2021

Örebroregionens infrastruktur- och transportdag blir i ett nytt format! Inbjudan kommer inom kort.

image alt text
ÖMS

Ny rapport om nodstäder

De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelsern

image alt text
Cykla

Ny gång- och cykelväg

Det är viktigt att du känner dig säkert när du går eller cyklar bredvid en trafikerad väg.

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro blev 2019 utvald som ett av två pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. Uppdraget handlar om att testa en affärsmodell för elvägar för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten.