Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text
ÖMS

Storregionala samverkan ökar

Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåg...

image alt text
Lyssna

Infrapodden

Podden för dig som älska samhällsutveckling! Skapades som en digital variant av infrastruktur- och transportdagen. Nu finns fem avsnitt ute.

image alt text
Cykla

Ny gång- och cykelväg

Det är viktigt att du känner dig säkert när du går eller cyklar bredvid en trafikerad väg.

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro blev 2019 utvald som ett av två pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. Uppdraget handlar om att testa en affärsmodell för elvägar för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten.