Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Cykelstrategi

Region Örebro län vill bygga fler cykelvägar i länet dels för att höja trafiksäkerheten, dels för att göra det möjligt för fler att välja cykeln framför bilen och öka andelen hållbart resande.

I länsplanen för transportinfrastruktur finns en pott pengar avsatta för cykelvägar och i den regionala cykelstrategin prioriteras ordningen, alltså vilka regionala cykelvägar som ska byggas först.

Regionala cykelvägar är de som byggs längs det statliga och regionala vägnätet och finansieras av länsplanen för regional transportinfrastruktur. Kommunerna har ansvar för cykelvägar i det kommunala vägnätet.

Under 2021 tar vi fram en ny länsplan och samtidigt uppdaterar vi den regionala cykelplanen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021