Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Kollektivtrafik

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef

Therese Triumf

Kommunikationschef Länstrafiken

Jan Berglöf

Projektledare

Lina Ramberg

Kollektivtrafikstrateg

Stefan Boere

Kollektivtrafikstrateg

Samhällsplanering och infrastruktur

Karin Wallin

Tf enhetschef samhällsplanering och infrastruktur

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Linus Grabö

Bredbandsstrateg

Simon Jäderberg

Infrastrukturstrateg

Patrik Ståhl

Utvecklingsledare: regional fysisk planering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023