Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbyggnad av digital infrastruktur

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit i sekunden. I oktober 2019 hade 82,66 procent av hushållen i Örebro län en sådan uppkoppling. Det är en ökning med 2,93 procent på ett år. 

Robust och snabb uppkoppling och smarta digitala tjänster gör livet enklare och tryggare, oavsett hur och var du bor. Du kan lättare hålla kontakten med nära och kära över hela världen. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det öppnar upp möjligheten att jobba eller studera på distans och att starta företag på landsbygden.

Den nationella strategin Ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnaden i vårt län:

  • år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Handlingsplanen Bredband hittar du högst upp på sidan.

I oktober 2019 hade 82,66 procent av hushållen i Örebro län tillgång till så kallat snabbt bredband vilket innebär 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med 2,93 procent på ett år. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.

Trots ökningen är det fortfarande en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband.

I kartläggningen framgår det också att det skiljer ganska mycket mellan de som är faktiskt anslutna och de med fiber i sin absoluta närhet. Det indikerar att det fortfarande finns många som väljer att inte ansluta sig trots att möjligheten finns. 

Tabellen visar hur många procent av hushållen som har tillgång till snabbt bredband

Täckning i procent i År 2018 År 2019 Ökning
Örebro län

79,73

82,66 2,93

Askersund

63,24 67,79 4,55

Degerfors

75,84 77,90 2,06

Hallsberg

77,56 77,96 0,40

Hällefors

84,48 86,11 1,63

Karlskoga

79,98 81,38 1,40

Kumla

72,3 74,50 2,17

Laxå

71,31 72,66 1,36

Lekeberg

57,13 73,05 15,92

Lindesberg

51,58 60,11 8,54

Ljusnarsberg

69,78 70,22 0,44

Nora

77,58 80,70 3,12

Örebro

88,47 90,61  2,14 

 

Du kan få projektstöd för att bygga bredbandsnät på landsbygden. Det kan vara en grupp personer som bor på landsbygden som bildar en förening som sedan söker stödet och bygger bredbandsnätet. Det kan också vara kommunen, ett kommunalt bolag eller ett privat företag. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan handläggs av länsstyrelsen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021