Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till cheferna på de olika områdena på förvaltningen Regional utveckling.

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Anders Trumberg

Enhetschef Analys och strategi

Andreas Legnerot

Enhetschef: Ekonomi

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Niklas Lundgren

Enhetschef: HR, kommunikation och digitalisering

Therese Hjelseth

Områdeschef: Energi och klimat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023