Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till cheferna på de olika områdena på förvaltningen Regional utveckling.

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Eva Getzman

Enhetschef: Projektkontoret

Ewa Lindberg

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Niklas Lundgren

Enhetschef: Administration, tf Ekonomi

Therese Hjelseth

Områdeschef: Energi och klimat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021