Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Medarbetare

Felicia Elmström

Utvecklingsledare energi- och klimatrådgivning

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Stefan Jonsson

Utvecklingsledare fastigheter

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023