Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Medarbetare

Stefan Bernström

Utvecklingsledare energieffektivisering

Felicia Elmström (föräldraledig)

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Krister Lauri

Utvecklingsledare

Linda Svensson

Utvecklingsledare klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023