Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårt uppdrag

Vi jobbar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi arbetar för att nå det nationella målet med noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

Tillsammans med länsstyrelsen i Örebro län har vi tagit fram ett energi- och klimatprogram för Örebro län.

Vi arbetar för att vi ska nå visionen i programmet:

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Projekt

Vi jobbar främst med utvecklingsprojekt. Vi söker regionala, nationella eller internationella projekt inom energi- och klimatområdet som vi anser att Örebroregionen behöver och kan utvecklas av. Många av våra projekt finansieras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. En del av våra projekt finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Utredningar

Vi genomför uppdrag och utredningar.

Kurser och konferenser

Vi ordnar kurser och konferenser och skräddarsyr energi- och klimatutbildningar. Några exempel är kurser för närvärmeentreprenörer, vindkraftskurser för lantbrukare, seminarier om energieffektiv belysning och kurser för företag som vill energieffektivisera.

Nätverk och samarbeten

Det finns omkring 400 lokala eller regionala energikontor i Europa, varav 15 i Sverige. Vi nätverkar med andra energikontor både nationellt och internationellt.

Vi är medlemmar i:

För att samla regionen och dela kunskap och erfarenheter startar och driver vi även egna nätverk. Sedan många år driver vi till exempel Fastighetsnätverket, ett nätverk för fastighetsägare kring energieffektivt byggande och renovering. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020