Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------------

Kultur

Anette Granberg

Utvecklingsledare - kultur och hälsa, samverkan och implementering

Lena Adem

Strateg och analytiker

Linda Adolphson

Utvecklingsledare - stöd och handläggning

Mia Eriksson

Kommunikation och administration

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare - bild och form

Johanna Ström

Utvecklingsledare - dans

Mia Eklund

Utvecklingsledare - dans

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare - film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare - film (barn och unga)

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Linda Adolphson

Utvecklingsledare - musik

Lena Backlund

Utvecklingsledare - teater

Anne Myllylä

Utvecklingsledare - Bokstartspedagog 50%

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare - bibliotek (barn och unga)

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare - Regionbibliotekarie

Petra Jansson

Utvecklingsledare - bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare - social ekonomi

Mikael Norberg

Administratör - social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare - civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021