Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontakta oss

Område Kultur och ideell sektor är en del av förvaltningen Regional utveckling. Vårt jobb är att göra Örebro län bättre när det gäller kultur och civilsamhälle. För länsinvånarnas bästa.

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------------

Områdeskontor

Lena Adem

Strateg och analytiker

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning (föräldraledig t o m 15 sept 2024)

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Kultur

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik (föräldraledig t o m 15 sept 2024)

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021