Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kontakta oss

Område Kultur och ideell sektor är en del av förvaltningen Regional utveckling. Vårt jobb är att göra Örebro län bättre när det gäller kultur och civilsamhälle. För länsinvånarnas bästa.

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------------

Kultur

Lena Adem

Strateg och analytiker

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Mia Eriksson

Kommunikation och administration

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare Kulturella kraftfält

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Bibliotek

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Lovisa Sundin

Vikarierande utvecklingsledare: Bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021