Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vill du veta mer om internationell samverkan?

Är du kulturaktör i Örebro län och vill veta mer om nätverk, projekt och finansiering inom EU?

Att samverka internationellt ger möjligheter till projektfinansiering och tillgång till nätverk och lärande. Att mötas internationellt kan ge inspiration och nya insikter som i sin tur kan bidra till verksamhetsutveckling på olika sätt. Internationell samverkan kan handla om allt från att exempelvis delta i studiebesök och träffa liknande verksamheter i andra länder, till att vara en del i och driva ett internationellt projekt tillsammans med flera andra organisationer.

Europakarta med utströdda fotografier. Foto: Pexels Leah Kelley

Region Örebro län är sedan många år internationellt aktiv inom kultur och civilsamhälle. Under 2021 ska Område kultur och ideell sektor öka sitt engagemang i internationella nätverk och projekt.

Civilsamhälle

I mer än 20 år har Region Örebro län varit medlem i REVES, en organisation med medlemmar från hela Europa med syfte att stötta den sociala ekonomin.

Region Örebro län är representerad i EU-kommissionens europeiska expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Region Örebro län deltar också aktivt i att etablera ett gemensamt europeiskt kompetenscentrum inom ramen för Tematisk plattform för social ekonomi samt är aktiv i europeiska projekt om liknande frågor.

Kultur

Ett internationellt utbyte sker bland annat genom länets kulturinstitutioner och residensverksamhet inom dans samt bild och form. Region Örebro län har sedan 2014 ett internationellt stipendium som stödform för att stimulera samverkan utanför rikets gränser.

Vi blir ofta inbjudna som föreläsare på konferenser och webinarier. Löpande deltar vi i ansökningar till EUs olika program, till exempel till Kreativa Europa, Europa för medborgarna och Erasmus+, Horisont Europa och Interreg för att öka det europeiskt samarbete och erfarenhetsutbyte.

Fakta

Region Örebro län arbetar för att påverka EU:s politik i en riktning som gynnar länet.

Det mesta av arbetet sker tillsammans med Region Örebro läns internationella utvecklingsledare samt i samarbete med Region Örebro läns EU-kontor Central Sweden, med säte i Bryssel.