Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konstnärliga residens i Örebro län - AiR i Örebro län

AiR i Örebro län är ett internationellt Artist in Residenceprogram i Örebro län som ska utveckla den lokala och regionala konstscenen genom internationellt utbyte. Det är ett residensprogram som ska ge samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare möjligheter att utveckla metoder och nya processer för konst i det offentliga. Programmet är pausat under 2024.

Artist in Residence 2023

Under våren och sommaren 2023 är det dags för ännu en omgång av ”Artist in Residence Örebro County”.

Kulturskolan i Hällefors, Ljusstråk i Nora kommun, OpenArt i Örebro kommun och Frövifors pappersbruk i Lindesberg kommun kommer vara värdar för residensen.

Ansökan AiR 2023 är stängd

Ansökan till Artist in Residence 2023 gjordes via ett open call. Konstnärer boende i andra länder än Sverige välkomnades att söka.

Läs mer om AiR 2023

Aktuellt AiR 2023

19 april Öppen föreläsning. Artist in Residence 2023. Artist talks och nätverkande.

10 maj Konstnärssamtal Cora Jongsma, Nederländerna, från residens 2022 på Örebro konsthall, Kulturkvarteret Örebro.

6 – 17 maj Utställning Cora Jongsma, Galleri Svanen i Tysslinge Naturreservat. Vernissage den 6 maj kl 12-16.
Våren 2023 har Cora Jongsma ett konstnärsresidens från Region Örebro län i samarbete med Örebro konsthall.

Cora arbetar utifrån mänskliga spår i jordbrukslandskapet och bor under maj månad på en gård i Långbyn, norr om Örebro. I den här utställningen presenterar hon sitt undersökande arbete.

17 juni Utställning med den tyska konstnären Marina Jacob från residens 2022 i nyöppnade Lindesbergs bibliotek.

Om Artist in Residence Örebro län

Programmet bjuder in konstnärer att verka tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare i Örebro län. Genom programmet kan det internationella arbetet inom bild och form i länet stärkas. Detta kommer i förlängningen att främja såväl allmänheten som konstaktörer i länet.

Residensprogrammet är en samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner.

Mål

 • Att konstnären som bjuds in får tid för eget arbete och möjlighet att utveckla processer för skapande av konst i det offentliga.
 • Att skapa ett internationellt nätverk för konstnärer verksamma i Örebro län.
 • Att generera samverkan över gränser - mellan olika geografiska områden samt mellan olika konstnärliga uttryck och yrkesområden.
 • Att skapa mötesplatser för konstens aktörer och en arena för presentation och samtal.
 • Att utveckla den offentliga konsten i länet.

Målgrupp

 • Aktörer inom bild- och formområdet: konstnärer, föreningar, konstutbildningar med flera.
 • Kommunerna i Örebro län och i sin förlängning boende och besökare i länet.

Vad ett residens ger platsen, kommunen och regionen

 • Det stärker det lokala kulturlivet i kommunen och regionen.
 • Det lyfter en lokal plats, genom platsspecifikt arbete utifrån olika ämnesområden som till exempel kulturarv, material och historia med flera.
 • Det stärker samarbetsmöjligheter mellan olika verksamheter och kunskapsområden i Örebro län. Möjligheter till samarbete mellan besökande konstnär, kommun, relevanta verksamheter, skola/utbildning, ideella verksamheter med flera.
 • Fler invånare kan ta del av konsten då den sker i den egna kommunen. Invånare bjuds in till kringaktiviteter till exempel konstpedagogisk verksamhet och konstnärssamtal/presentationer.
 • Det ger utvecklingsmöjligheter inom bild- och formområdet.

Finansiering

AiR i Örebro län genomförs i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst. AiR i Örebro län finansieras av Iaspis/Konstnärsnämnden, deltagande kommuner och Region Örebro län.

2022 deltog fyra platser i tre kommuner; Lindesberg, Nora och Örebro kommun. Totalt deltog fem konstnärer. Konstnärerna antogs genom ett Open Call och utsågs av en jurygrupp.

Fem internationella konstnärer bodde i vårt län under sex veckor. De har skapat, föreläst och haft utbyte med den lokala konstscenen.

Konstnärer

Kata Hinterlechner och Bosko, Österrike. Nora kommun. Värd: Ljusstråk.

Isabella Mazzanti, Italien. Lindesbergs kommun. Värd: Frövifors pappersbruk.

Marina Jacob, Tyskland. Lindesbergs kommun. Värd: Stripa gruva. 

Diane Landry, Kanada. Örebro kommun. Värd: Open Art. 

Cora Jongsma, Nederländerna. Örebro kommun. Värd: Örebro konsthall.

2018-2019 genomfördes ett pilotprojekt med långsiktigt mål att kunna starta upp fler samarbeten i länet under kommande år. Under pilotprojektet medverkade tre konstnärer som i sina processer arbetar med det offentliga rummet.

Sook Jin Jo (USA) arbetade med återbruk och skapade tillsammans med deltagare från daglig verksamhet ett tillfälligt offentligt verk i Örebro stad.

Vincent Carlier (Frankrike) valde närheten till naturen och sjön Hjälmaren, där han fördjupade sig i att undersöka likheterna mellan fiskare och konstnär, samt bäverns arbete på träd.

Veronika Geiger (Danmark) undersökte platsens geologi och marmorbrott i Glanshammar och utifrån sitt deltagande i residensprogrammet deltog hon med ett verk, bestående av 13 block av Ekebergsmarmor, i konstbiennalen OpenART.

Kontakter

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2023