Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Konstnärliga residens i Örebro län - AiR i Örebro län

AiR i Örebro län är ett internationellt Artist in Residenceprogram i Örebro län. Det är ett nytt residensprogram för samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare.

På grund av covid-19 är det internationella artist in residenceprogrammet AiR i Örebro län inställt tills vidare. Vi kommer återuppta programmet när restriktionerna för pandemin är över.

Programmets inriktning är projekt som tar utgångspunkt i det offentliga. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare i Örebro län. Genom programmet kan det internationella arbetet inom bild och form i länet stärkas. Detta kommer i förlängningen att främja såväl allmänheten som konstaktörer i länet.

Ett pilotprojektet genomfördes 2018-19. Det föll väl ut och därför utvecklas residenset på fler platser och i fler kommuner i Örebro län med start 2021.

Residensprogrammet är en samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner. I den kommande omgången deltar fem platser i fyra kommuner; Karlskoga, Lindesberg, Nora och Örebro kommun. Totalt kommer fem konstnärer att få möjlighet att delta. Konstnärerna kommer att sökas genom Open Call och utses av en jurygrupp.

Syfte

Syftet är att den lokala och regionala konstscenen genom internationellt utbyte ska utveckla nya nätverk och kompetenser för professionella konstaktörer. Projektet har också som syfte att ge konstnärer möjligheter att utveckla metoder och nya processer för konst i det offentliga.

Mål

 • Att konstnären som bjuds in får tid för eget arbete och möjlighet att utveckla processer för skapande av konst i det offentliga.
 • Att skapa ett internationellt nätverk för konstnärer verksamma i Örebro län.
 • Att generera samverkan över gränser - mellan olika geografiska områden samt mellan olika konstnärliga uttryck och yrkesområden.
 • Att skapa mötesplatser för konstens aktörer och en arena för presentation och samtal.
 • Att utveckla den offentliga konsten i länet.

Målgrupp

 • Aktörer inom bild- och formområdet: konstnärer, föreningar, konstutbildningar med flera.
 • Kommunerna i Örebro län och i sin förlängning boende och besökare i länet.

Vad ett residens ger platsen, kommunen och regionen

 • Det stärker det lokala kulturlivet i kommunen och regionen.
 • Det lyfter en lokal plats, genom platsspecifikt arbete utifrån olika ämnesområden som till exempel kulturarv, material och historia med flera.
 • Det stärker samarbetsmöjligheter mellan olika verksamheter och kunskapsområden i Örebro län. Möjligheter till samarbete mellan besökande konstnär, kommun, relevanta verksamheter, skola/utbildning, ideella verksamheter med flera.
 • Fler invånare kan ta del av konsten då den sker i den egna kommunen. Invånare bjuds in till kringaktiviteter till exempel konstpedagogisk verksamhet och konstnärssamtal/presentationer.
 • Det ger utvecklingsmöjligheter inom bild- och formområdet.

Finansiering

AiR i Örebro län genomförs i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst. AiR i Örebro län 2019-2020 finansieras av Iaspis/Konstnärsnämnden, Karlskoga, Lindesberg, Nora och Örebro kommun och Region Örebro län.

Om pilotprojektet 2018-2019

2018-2019 genomfördes ett pilotprojekt med långsiktigt mål att kunna starta upp fler samarbeten i länet under kommande år. Under pilotprojektet medverkade tre konstnärer som i sina processer arbetar med det offentliga rummet.

Sook Jin Jo (USA) arbetade med återbruk och skapade tillsammans med deltagare från daglig verksamhet ett tillfälligt offentligt verk i Örebro stad.

Vincent Carlier (Frankrike) valde närheten till naturen och sjön Hjälmaren, där han fördjupade sig i att undersöka likheterna mellan fiskare och konstnär, samt bäverns arbete på träd.

Veronika Geiger (Danmark) undersökte platsens geologi och marmorbrott i Glanshammar och utifrån sitt deltagande i residensprogrammet deltog hon med ett verk, bestående av 13 block av Ekebergsmarmor, i konstbiennalen OpenART.

Kontakter

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022