Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturresidens Tivedstorp

Vill du träffa kulturskapare från hela Norden mitt ute i urskogen? Professionella kulturskapare inom dans, cirkus, musik, film, teater, litteratur och konst är välkomna att söka till Region Örebro läns residens som genomförs 21-31 maj 2024. Platsen är det Kulturella kraftfältet Tivedstorp och temat för residenset är By.

Ansökan är öppen mellan den 8 januari och den 11 februari 2024
En gård i dimman, ett litet torp lyser upp. I förgrunden syns blommor

Tivedstorp är en liten by omgiven av Tivedens täta och gamla skog, bara ett kort stycke från Tivedens Nationalpark i södra Örebro län. Byn har funnits sedans skogsfinnar brukade marken och består av gårdar och stugor från 1700- och 1800-talet. Här finns också hagar, slåtterängar, Vandrarnas kapell, serveringen Kaffestugan, en festloge i två våningar, ett musikrum med PA samt en dansbana. Bergslagsleden går genom byn och den närliggande Tivedens Nationalpark är ett välkänt besöksmål för vandrare. Tived är ett av de Kulturella kraftfälten.

Tema

Deltagarna på kulturresidenset i Tivedstorp kan förhålla sig mer eller mindre fritt till det svenska ordet By, vilket kan tolkas på flera sätt. En bygemenskap har andra förutsättningar än det större samhället och har historiskt haft en annan funktion än staden. Residenset på Tivedstorp tar fasta på temat genom att varje dag bjuda in till en gemensam middag, där ett tvärkonstnärligt samtal kommer uppmuntras och förutsättningarna för gemenskap underlättas. Residenset erbjuder en möjlighet att byta erfarenheter och kunskap mellan kulturskapare, samt att på egen hand utforska och fördjupa sin egen praktik.

Arvode, mat och boende ingår i vistelsen

 • Deltagarna får ett arvode för sitt konstnärliga arbete på 20 000 svenska kronor.
 • Varje dag arrangeras gemensamma middagar. Värdarna serverar endast vegetariskt och fisk.
 • Övriga måltider ordnar deltagarna själva med hjälp av mat som finns tillgänglig i kyl och frys.
 • Deltagarna bor i egna rum men delar kök, WC, allrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Området har dålig täckning för både WIFI och mobiltelefoni.
 • Deltagare bekostar sina egna resor.
 • Deltagare tar med egen utrustning och material.

Teknisk utrustning

 • Portabel ljudanläggning
 • Projektor
Dansbana eller scen exteriör Tivedstorp

Scen Tivedstorp

Loge Tivedstorp

Loge Tivedstorp

Framträdande

På Tivedstorp finns möjlighet för konstnärlig produktion men det finns inget krav att producera ett färdigt verk under vistelsetiden. Däremot förväntar vi oss att deltagarna bidrar med ett offentligt framträdande. Det kan vara att visa ett verk, presentera sin praktik eller på annat sätt dela med sig av sitt värv till besökande allmänhet och varandra.

Den 25 maj kommer det att vara ett publikt evenemang där alla deltagare ska bidra med en programpunkt.

Riktlinjer

Grundläggande krav

Du ska vara yrkesverksam inom något av följande områden: dans, cirkus, musik, film, teater, litteratur och konst. För att räknas som yrkesverksam ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet.

Du ska vara skriven och verksam i ett nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Åland, Grönland).

Du ska ha fyllt 18 år.

Ansökan

Ansökningsdatum är mellan den 8 januari och den 11 februari 2024. Ansökan lämnas in via ett digitalt formulär tillsammans med bifogade filer.

Ansök via formuläret högst upp på sidan.

Ansökan måste vara komplett. Ansökningar som kommer in senare än utsatt datum kommer ej att behandlas.

Följande filer ska bifogas i det digitala ansökningsformuläret:

 • CV (max två sidor)
 • Exempel på två tidigare arbeten
 • Idébeskrivning (max en sida) - beskriv vad du vill nyttja tiden i Tivedstorp till.

Bedömningsgrunder och urval

 • Vi lägger stor vikt vid konstnärlig kvalitet och professionalitet.
 • Idébeskrivningens originalitet och genomförbarhet kopplat till temat för residenset utgör grund för bedömning.
 • Det är få platser på residenset och vi tar därför endast emot ansökningar från enskilda kulturskapare, ej grupper.
 • Vi eftersträvar en blandad grupp med deltagare från olika nordiska länder och från olika konstområden.

Ansökningar behandlas av en referensgrupp som tar fram underlag för beslut. Alla som deltar i handläggningen av ett ärende omfattas av förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Cirka en månad efter sista ansökningsdag får sökande ett beslutsmeddelande.

Offentlig handling

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet offentlig handling. Regionen kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes namn, information om projektet samt beviljat belopp i sina kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Kontakter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2024