Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Civilsamhälle och projekt

Ett starkt föreningsliv och aktiva sociala företag är viktiga komponenter i en hållbar regional utveckling. Därför stärker vi förutsättningarna för civilsamhället och den sociala ekonomin genom att arbeta tillsammans med andra organisationer - regionalt, nationellt och internationellt. Här hittar du aktuella projekt och verksamheter vi är med och finansierar.

Samtal i korridor

Föreningar och studieförbund i Örebro län

Här hittar du alla föreningar och studieförbund som får regionala stöd.

Lärare och elever

Sociala företag

Letar du efter sociala företag i Örebro län? Eller driver du eller vill starta ett socialt företag?

Logotyp Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer är ett nätverk där offentlig verksamhet och civilsamhälle i länet möts. Syftet är att gemensamt möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2022