Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Socialt företagande i Örebro län

Sociala företag behövs för en hållbar samhällsutveckling. I Sverige finns det en låg allmän kännedom om vad sociala företag är - därför driver Region Örebro län projektet Socialt företagande i Örebro län i samarbete med Coompanion, med finansiering från Tillväxtverket.

Syfte

Fler sociala företag behövs eftersom de bidrar till både samhällsnytta och hållbar utveckling via entreprenörskap och innovation. För att de sociala företagen ska kunna fortsätta växa och bidra till en hållbar samhällsutveckling behöver de ett ökat stöd.

Projektet handlar om att utveckla kunskapen kring vilka aktörer som kan betraktas som sociala företag i Örebro län. Det finns också ett stort behov av att lyfta fram vad ett socialt företag är och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar till.

Projektets mål

Målet är att projektet ska öka samarbetet mellan de sociala företagen, det privata näringslivet och offentlig verksamhet i Örebro län.

 • Att genom en statistisk undersökning öka tillgången till kunskap om utbredning och omfattning av de sociala företagen inom civilsamhället i Örebro län.
 • Att genom en praktisk tillämpning av metoder och modeller öka kunskapen om de sociala företagens samhällsnytta i Örebro län.
 • Att genom ökad och förstärkt samordning öka de sociala företagens samverkan med varandra, med det privata näringslivet och med offentlig verksamhet i Örebro län

Projektperiod

Projektet pågick 2019-02-01 till 2020-10-31.

Parter

Region Örebro län genomför projektet Socialt företagande i Örebro län i samarbete med Coompanion, med finansiering från Tillväxtverket.

Styrgrupp

Projektet leds av en styrgrupp. Här ingår Katarina Strömgren Sandh (ordförande, Region Örebro län), Billy Bergåker (Almi), Anna Fogel (Örebro kommun), Hans Traav (Laxå kommun), Nils Varg (Karlskoga kommun), Kent Liljendahl (Ljusnarsbergs kommun) och Ann-Mari Gustafsson (Lekebergs kommun).

 

Projektet Socialt företagande i Örebro län har kopplingar till flera andra projekt och insatser inom Region Örebro län och Coompanion.

Kopplingar till andra projekt och insatser inom Region Örebro län

Projekt (pågående)

 • Finansieringslösningar och finansieringsverktyg för samhällsutmaningar och sociala innovationer
 • RaiSE – Enhancing social enterprises competitiveness through improved busieness support policies.

Nätverk

 • Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län

Europeiska samarbeten

 • REVES – European Network of Cities and Regions for the Social Economy
 • Thematic Platform on Social Economy (smart specialization)
 • GECES – EU-kommissionens expertgrupp för socialt företagande och social ekonomi

Finansiering

Regional utlysning av utvecklingsmedel för sociala innovationer

Kopplingar till andra projekt och insatser inom Coompanion

 • Grunduppdrag kooperativ
 • FRAMSTEG

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023