Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regional digital plattform för sociala företags tjänster och produkter

Sociala företag behövs för en hållbar samhällsutveckling. För att utveckla möjligheterna för socialt företagande i Örebro län genomför Region Örebro län och Coompanion Mälardalen projektet Regional digital plattform för sociala företags tjänster och produkter.

Syfte

Utvecklingsarbetet handlar om att Coompanion Mälardalen ska undersöka, förbereda och genomföra en länsgemensam digital lösning för marknadsföring av de sociala företagens tjänster och service.

  • Målet med insatsen är att leverera en webbplats och en länsgemensam digital lösning för sociala företag.
  • Den digitala lösningen ska finnas kvar och driftas efter projekttidens slut.

Projektperiod

Projektet pågår 2021-03-15 till 2021-11-30.

Parter

Det är Coompanion Mälardalen som genomför projektet på uppdrag av Region Örebro län.

Styrgrupp

Projektet leds av en styrgrupp. Här ingår Katarina Strömgren Sandh, Mona Hedfeldt och Anders Bro.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023