Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samordningsträffar för sociala företag med fokus på upphandling och erfarenhetsutbyte

Sociala företag behövs för en hållbar samhällsutveckling. För att utveckla möjligheterna för socialt företagande i Örebro län genomför Region Örebro län och Coompanion Mälardalen projektet Samordningsträffar för sociala företag.

Syfte

Utvecklingsarbetet handlar om att Coompanion Mälardalen ska genomföra fyra samordningsträffar per år för sociala företag och sociala entreprenörer. Samordningsträffarna ska samordnas med aktiviteter inom Partnerskapet för sociala innovationer.

Träffarna ska primärt handla om offentlig upphandling och hur Region Örebro län, samt länets kommuner, kan öka antalet upphandlingar där sociala företag är leverantörer.

Samordningsträffarna ska informera om vad offentlig upphandling är, hur anbudsförfarande går till, hur sociala företag kan samverka i samband med anbudsgivning samt informera om aktuella och kommande upphandlingar.

Projektperiod

Projektet pågår 2021-03-01 till 2021-11-30.

Parter

Det är Coompanion Mälardalen som genomför projekten på uppdrag av Region Örebro län.

Styrgrupp

Projektet leds av en styrgrupp. Här ingår Katarina Strömgren Sandh, Kristina Eklöf och Mona Hedfeldt.

Kontakter

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022