Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella kraftfält på landsbygden

Kultur är en nödvändig del av landsbygdsutvecklingen, och spelar en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet i Örebro och Västmanlands län. I projektet Kulturella kraftfält på landsbygden kartlägger vi platser i länen som utmärker sig genom ett rikt lokalt kulturliv.

Syfte

Projektet ska samla och sprida kunskap kring hur kultur kan fungera som en viktig del i samhällsutvecklingen på landsbygden.

Genom enkäter, intervjuer och olika platsbesök kommer projektet att kartlägga kulturella kraftfält på landsbygden inom de två länen, och därefter synliggöra resultaten på olika sätt.

Projektet ska också bidra till att utveckla nya rutiner och nya arbetssätt där kunskapen om de kulturella kraftfälten tas tillvara.  Inom projektet kommer flera nationella och internationella erfarenhetsutbyten ske.

Projektperiod

Projektet är treårigt med start 1 september 2022.

Finansiering

Projektet genomförs tillsammans med Region Västmanland och finansieras med stöd från Kulturrådet, Region Örebro län samt Region Västmanland.

Kontakter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022