Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

KulturKraft - för varenda unge

Region Örebro län har med utgångspunkt i länets kulturplan ett uppdrag att stärka förutsättningarna för att att alla barn i länet ska få tillgång till professionell kultur i förskola och skola.

Boka kulturaktiviteter för barn och unga

KulturKraft - för varenda unge är ett pågående arbete och en modell som på ett systematiskt sätt ska stärka förekomsten av professionell kultur i förskola, skola och gymnasium i länet.

Modellen ska också öka kompetensen hos pedagoger samt stödja skolans urval av kultur genom utbudskatalog och utbudsdag, subventionsmedel och fortbildning.

Kort om modellen

Modellen bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer. Kulturutbudet samordnas av Region Örebro län och kommunen/den enskilda huvudmannen utser en kultursamordnare samt kulturombud på varje förskola/skola.

Kommunerna bidrar med kommunala barnkulturplaner, referensgrupp och kontaktpersoner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021