Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Scenkonst utanför tätort

För dig som bor utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet, finns Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort.

Syfte

Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden, få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser samt öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter.

Två gånger om året arrangeras nätverksträffar där de som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden i Örebro län är välkomna.

Bakgrund

Under 2019 fördjupades arbetet ”Arrangörsutveckling på små orter/alternativa spelplaster i Örebro län” för att öka möjligheten till fler kulturella mötesplatser och professionella kulturupplevelser i länet. I samband med det ändrades också namnet till ”Scenkonst utanför tätort”.

Projektperiod

Projektet är 3-årigt och pågår hösten 2019-2022.

Samverkansparter

Region Örebro län är projektägare och samarbetar med länets professionella scenkonstaktörer, Riksteatern Värmland, Riksteatern Väst och Riksteatern Mellansverige.

Finansiering

Projektet finansieras av Region Örebro län och Kulturrådet.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022