Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konstpedagogik

Främjandeverksamheten bild och form, Region Örebro län, har i uppdrag att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet och med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.

En viktig strävan är att deltagande barn och unga ska uppleva sig själva som medskapare i det konstnärliga arbetet. En annan betydelsefull aspekt är att verka utanför de större orterna och skapa verksamhet på platser som inte så ofta nås av samtidskonst.

Aktuellt 2024

Under våren har konstnären Hanna Stansvik skapat konst tillsammans barn och ungdomar i Hällefors. De barn och ungdomar som deltagit i verksamheten går på fritidsklubb och bildgrupper på Kulturskolan i Hällefors och är mellan 8 och 18 år.

Totalt har cirka 35 barn/unga deltagit i återkommande workshoppar med Hanna. Skapandet har handlat om självporträtt och att öva på att se sig själv med en neutral/avskalad blick. Deltagarna har fått göra självporträtt i lufttorkande lera som de sedan har målat.

Hanna är en av konstnärerna som deltar i konstbiennalen OpenArt i Örebro i sommar. Utöver workshoppar kommer deltagarna att få besöka konstbiennalen OpenArt tillsammans med Hanna.

Barn och deras porträttfigurer i lera tillsammans med Hanna Stansvik

Barn och deras porträttfigurer i lera tillsammans med Hanna Stansvik. Foto: Marielle Andersson

Hanna Stansvik om workshopparna

Det var så roligt att hålla i workshops på Kulturskolan i Hällefors, och se barnen och ungdomarna kasta sig in i uppgiften och lösa de problem och klurigheter de stötte på.

Innan vi började bad jag deltagarna att tänka på något med sig själva som gör att man känner igen dem, som till exempel en frisyr eller hårfärg, ett favoritplagg, en accessoar eller sättet man står.

Ett porträtt måste inte alltid vara en direkt avbild för att vara likt personen det föreställer, utan så mycket av personligheten sitter i andra attribut än utseende.

Jag upplevde att barnen verkligen tog till sig detta och arbetade väldigt kreativt med sina självporträtt. Det var mycket givande att träffa varje grupp tre gånger. Dels för att det var roligt att lära känna barnen lite bättre, men också för att kunna arbeta mer detaljerat och ge deltagarna utrymme att göra färdigt sina verk utan den tidspress som kan uppstå om man bara ses vid ett tillfälle.

Hanna Stansvik är en konstnär från Hallsberg som i sin praktik utforskar intimitet och närhet. Hon använder sig själv som modell då det låter henne iscensätta och återskapa de privata stunder då man är ensam och avslappnad.

Genom att vara sin egen modell kan Stansvik vara både experimentell, respektlös och lekfull i sitt arbete. I sina senaste verk krymper hon avståndet mellan målningens subjekt och betraktaren för att ytterligare utmana seendets maktrelationer och konsekvenser. I en serie nya skulpturer utforskar Stansvik kroppslighet och närvaro.

2023

År 2023 genomförde Bild och form, Region Örebro län två mindre konstprojekt på två olika platser i länet. Fokus för projekten var deltagarbaserat konstnärligt arbete där barn och unga aktivt var med i skapandeprocessen. Konstprojekten genomfördes i Ställdalen och Laxå.

Lerfigur med pinnar och kottar som föreställer en insekt eller ett fantasidjur

I Ställdalen fick Ställdalens byalag/Folkets trädgård uppdraget för konstprojektet. Under ledning av konstnären Kicki Hendahl arbetade de utifrån temat Träd.

18 barn i åldrarna 4-6 år på förskolan Åstugan deltog. I konstprojektet fick barnen gestalta ett större önsketräd till platsen Folkets trädgård som finns i Ställdalen.

Trädet ska fungera som boplats för både insekter och djur som barnen skapat. Barnens insekter och djur utformades och glaserades sedan i keramik av keramikern Kajsa Källérus.

Under vintern använde pedagogerna på förskolan önsketrädet med tillhörande träskyltar i arbetet med barnen, där de fyllt på med tankar om skogen. Till våren 2024 ska önsketrädet och barnens djur placeras ut i Folkets trädgård och då får andra, både barn och vuxna, möjlighet att få fylla på med sina önskningar i önsketrädet.

 

Barn som arbetar med lera

I Laxå samarbetade Bild och form, Region Örebro län med Laxå kommun och konstnären Jenny Käll fick uppdraget att arbeta med två skolklasser, klass 3A och 3B, på Saltängsskolan i Laxå. Totalt deltog 50 elever i projektet.

Projektet fick namnet Hälsningar från Laxå och hade utgångspunkt Laxå som plats med omkringliggande landskap. Barnen undersökte platsen Fjärilsskogen i Laxå och arbetet handlade om avtryck, spår, lämningar och identitet.

Planeringen av första träffen var satt men resten av projektets träffar planerades med öppenhet utifrån processen från gång till gång. Under träffarna skapade eleverna i lera, dels lerskulpturer och dels ristning eller tryck med fingrar och olika objekt i en lerplatta för att göra avtryck. Sedan brändes skulpturerna och lerplattorna gjöts i betong. För att lyfta fram elevernas skapande som något viktigt och som får ta plats, så visades barnens skapelser i en utställning i Lilla Galleriet på Laxå Bibliotek.

 

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 maj 2024