Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

SILK - internationalisering av social ekonomi

Region Örebro län deltar under 2021 i det globala projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin.

Världskarta där länder till deltagande parter är markerade i rött, medlemsländer markerade i orange och länder som är parter i Diesis projekt är markerade i gult

Om projektet

Projektet SILK pågår mellan maj och december 2021 och handlar om att etablera ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande mellan experter, forskare och beslutsfattare.

SILK logotyp

Deltagare och finansiärer

Projekt finansieras av OECD och samordnas av Diesis Network (Belgien).

Partner i projektet

I projektet deltar representanter från exempelvis Kanada, USA, Brasilien och Indien. Region Örebro län representerar Sverige och ingår i gruppen för beslutsfattare inom EU tillsammans med Spanien, Italien, Nederländerna och Österrike.

Organisationer för socialt företagande

Inom EU

Diesis Network
Social Economy Europé
Mondragon (Spanien)

Utanför EU

CICOPA
SSE Forum International
SEWF
CCEDNET (Kanada)
USFWC ovh NCBA/Clusa (USA)
SITAWI (Bracilien)
TARA (Indien)
Social value and Solidarity Foundation (Korea)

Experter och beslutsfattare

Inom EU

EURICSE
ZSI (Österrike)
REVES
ACCIO (Katalonien/Spanien)
Region Örebro län (Sverige)
ART ER (Emilia-Romagna, Italien)
Amsterdam Impact (Nederländerna)

Utanför EU

MCE Conseils (Quebec, Kanada)
William Emilio Cerritelli (Brasilien)
Martin van den Borre (Kanada)
Associsation of Korean Local Governments and SSE (Korea)
INAES (Mexico)

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2022