Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023