Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Simon Tullstedt

Utvecklingsledare: Bergslagen cycling

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2021