Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontakta oss

Område Utbildning och arbetsmarknad är en del av förvaltningen Regional utveckling. Vårt jobb är att göra Örebro län bättre och bättre när det gäller jobb och utbildningsfrågor. För länsinvånarnas bästa.

Kontakter

Våra medarbetare

Anna Elverskog

Processledare: Vård- och omsorgscollege

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Daniel Berglund

Utvecklingsledare

Elisabeth Rosander

Rektor Kävesta folkhögskola

Eva Führ

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad, regional kompetensförsörjning

Fredrik Jönsson

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Maria Svensson Hallberg

Utvecklingsledare: uppdraget regional kompetensförsörjning samt handlingsplanen för kompetensförsörjning

Monica Möller

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Torkel Freed

Rektor Fellingsbro folkhögskola

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023