Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Trumberg

Utvecklingsledare

Anna Bergemalm

Projektledning: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Ann-Louise Gustafsson

Kommunikation/Administration

Camilla Pettersson

Utvecklingsledare

David Relan

Tjänstedesigner

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

Jenny Forsberg

Projektledare: Hälsofrämjande primärvård

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention Örebro län

Johanna Carlsson

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Johanna Ek

Projektledare: Cross

Karin Brage

Utvecklingsledare: Digitalisering

Kristin Gustafsson

Utvecklingsledare: Äldre

Kristina Luhr

Utvecklingsledare: Äldre

Linnea Hedkvist

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Margit Gehrke-Flyckt

Utvecklingsledare

Maria Lindborg

Utvecklingsledare

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Peter Bergvall Virtanen

Utvecklingsledare

Sanna Rådelius

Tjänstedesigner

Sara Norén

Processledare: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional Testbädd för Välfärdsteknik

Sofia Hadders

Projektledare: Unga våldsutövare i nära relation

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021