Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ann-Louise Gustafsson

Kommunikation/Administration

Camilla Pettersson

Utvecklingsledare

Emma Svanberg

Projektledare: Trygga kompetensen

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

Johanna Bernström Högblom

Länsövergripande samordnare för suicidprevention Örebro län

Johanna Carlsson

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Johanna Ek

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Karin Brage

Utvecklingsledare: Digitalisering

Kristina Luhr

Utvecklingsledare: Äldre

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Margit Gehrke-Flyckt

Utvecklingsledare

Maria Belik

Utvecklingsledare

Maria Lindborg

Utvecklingsledare

Peter Bergvall Virtanen

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional Testbädd för Välfärdsteknik

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (75%): Våld i nära relationer och ISU

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2023