Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverk och samarbeten

De flesta transporter sker över länsgränser och därför är det viktigt för Region Örebro län att samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige och Europa.

Örebro län är "The Heart of Sweden" - vi finns i Sveriges demografiska mitt och är länet som har flest grannlän. Regionen fungerar som ett viktigt nav för person- och godstransporter, för godstransporter även i internationella sammanhang.

Genom att samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige och Europa gör vi det möjligt att koordinera satsningar där alla längs ett transportstråk bidrar med sin del.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021