Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Oslo-Stockholm på 2.55

Att minska restiden mellan Olso och Stockholm beskrivs som Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Region Örebro län finns med i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 för att driva på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. 

Oslo-Sthlm 2.55

Elväg Hallsberg-Örebro

Örebro län har ett av landets mest trafikerade stråk för tunga transporter vilket är en av anledningarna till att sträckan blev vald 2021 till att bli Sveriges första permanenta elväg.

Elvägen kommer att vara en viktig del i omställningen för hållbara transporter och för att nå miljömålen till 2030.

Trafikverket studerar och utreder ett flertal aspekter inom området med elvägar som teknik, miljöeffekter, kraftförsörjning och regelverk både nationellt och med andra länder. Det kommer förhoppningsvis leda till ett utbyggt elvägsnät i större skala över hela landet och Europa.

Sveriges första permanenta elväg

 

Snabbussar i Örebro

Region Örebro län och Örebro kommun planerar ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit).

En bättre sits

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras under de kommande åren. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-arbetet.

En Bättre Sits

Karin Wallin

Tf enhetschef samhällsplanering och infrastruktur

Simon Jäderberg

Infrastrukturstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juli 2022