Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AI i logistik och transporter

Kan AI-teknologi öka transport- och logistikeffektiviteten? Region Örebro län är med i en förstudie för att identifiera regionala och lokala logistikflöden där AI kan hitta möjligheter till effektiviseringar.

Logistikkedjor är komplexa med många parametrar att ta hänsyn till. Artificiell intelligens, AI, är ett effektivt verktyg för att hantera stora mängder data med hjälp av smarta logaritmer. Men i dag finns datan inte samlad.

I tre regionala workshoparska vi ta reda på vilken typ av data som finns, hur den kan delas och hur datan kan tillämpas för att få största möjliga utväxling i form av effektiva och hållbara logistikkedjor.

Förstudien ska levera

 • en behovsanalys med tillhörande nyckelaktörer,
 • potentiella nyttor samt
 • identifiera use case (behov och krav som olika användare ställer på system för planering av transportkedjor)
 • som i ett nästa steg kan tas vidare i ett demonstrationsprojekt.

Förstudien ska också ta fram förslag på fortsättningsprojekt.

Aktiviteter:

Genomföra 2-3 workshopar i samarbete med AI Innovation of Sweden i regionala noder

Genomföra kompletterande intervjuer

Förstudien finansieras till hälften som en strategisk satsning inom Drive Sweden. Arbetet leds av CLOSER.

Partner i projektet

 • CLOSER – projektledning och koordinering av förstudien

 • AI of Sweden (AISE) – AI-expertis och projektledning

 • AFRY – Systemstudie/behovsanalys

 • Region Örebro län – Regional värd/workshopnod

 • Region Jönköping län – Regional värd/workshopnod

 • Sjöfartsverket – workshopnod

 • Dokiv – workshopdeltagare

 • NSR – workshopdeltagare

Budget

1 miljon kronor.

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021