Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

HCT DUO Demo

I projektet HCT Duo Demo, som leds av regionen, testas användandet av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet med projektet är bland annat att utreda vilka effekter nyttjandet av det längre fordonsekipaget får avseende transporteffektivitet, transportkostnad och trafiksäkerhet.

HCT Duo demo omfattar pilottester av transporter med High Capacity Transport fordon (HCT-fordon) mellan Hallsbergsterminalen och logistikområden i Örebroregionen. I projektet har vi ett 30 meter långt fordon med tre axlar och två påhängsvagnar - en fordonskombinations som ännu inte är tillåten på svenska vägar. Det huvudsakliga syftet med projektet är att genomföra en analys avseende logistik-och systemeffekter både på delsystem, det vill säga sträckan mellan Hallsberg och Örebro, men också på hela den multimodala transportkedjan mellan Göteborgs hamn och Örebroregionen. Projektet kommer också att ge underlag till framtagning av grunddata för HCT-fordon som ska implementeras i miljöberäkningskalkylverktyget NTM CalC.

Inom projektet kommer även en utredning att genomföras avseende hur oskyddade trafikanter (cyklister) påverkas av det längre fordonståget.

Projektet pågår till och med november 2024 och är finansierat av Energimyndigheten.

 

Projektpartners som deltar i HCT Duo Demo är:

CLOSER, Rise, Örebro Universitet, Chalmerstekniska högskola (Revere), Network for Transport Measures (NTM) och Dania Connect.

För mer information kring projektet:

HCT Duo Demo | Closer (lindholmen.se)

HCT DUO DEMO - Logistics & system effects and traffic Safety | RISE

Kontakter

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 april 2024