Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårt uppdrag

En grön logistikregion med Nordens bästa läge.

Nordens bästa logistikläge

I Örebroregionen finns Sveriges demografiska mittpunkt vilket ger en unik möjlighet att nå mer än 70 procent av Sveriges invånare samt Oslo inom en radie av 30 mil. Det fördelaktiga geografiska läget gör det möjligt för näringslivet i regionen att erbjuda sina kunder en hög leveransservice över hela Norden. Intelligent Logistiks har utsett Örebroregionen som ett av Sveriges bästa logistiklägen.

En grön logistikregion

Vår ambition är att vara en testbädd för innovation och nya tekniska lösningar. Det är ett led i vår strävan att nå en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Region Örebro län är involverade i en rad olika utvecklingsprojekt som bland annat stödjer multimodala transporter, överflytt av gods från väg till järnväg, blockchain teknologin samt projekt som stödjer specialfordon, alternativa färdmedel och drivmedel.

Vi vill utveckla framtidens logistik.

Kontakta oss

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 oktober 2021