Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Program och handlingsplaner med koppling till RUS

Vi har tagit fram handlingsplaner inom de prioriterade områdena. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.

Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Handlingsplaner som har en koppling till RUS

Kontakter

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021