Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

105 miljoner kronor till länets kulturliv

Publicerad: 2021-02-08 12:58

Länets kulturaktörer kommer att tilldelas 105 miljoner kronor i stöd under året. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen gör Region Örebro län och staten gemensam sak för att stötta det kulturella livet i länet.

- Vi utgår från vår regionala kulturplan där mål och uppdrag för de kommande åren finns definierade och så fördelar vi pengarna mellan de aktörer som hjälper oss att utveckla länets kulturscen, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Jämfört med år 2020 har Region Örebro län valt att göra en uppräkning på 2,4 procent. Även staten gör en uppräkning men den stannar på 1,3 procent. De 105 miljoner kronor som i år betalas ut innebär en ökning på nästan 5,5 miljoner kronor jämfört med förra året.

Bland de aktörer som får stöd finns Länsteatern, Stadra teater, ArkivCentrum, The Non-Existent Center, Örebro läns museum och Opera på Skäret.

Under 2021 görs flera satsningar inom områden som är i lite extra behov av utveckling och stöd.

- Satsningen på litteratur och stärkt biblioteksverksamhet är en viktig del för att främja läsandet i hela länet, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Tack vare stödet från statens kulturråd och egna prioriteringar kan vi bland annat främja litteraturverksamheten, stödja scenkonsten och utveckla filmen. Ett område där vår region legat efter, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Covidrelaterat stöd

Dessutom har staten aviserat ytterligare stöd till de aktörer som ryms inom samverkansmodellen under det kommande året. Det är ett stöd som blir covidrelaterat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023