Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Årets nytänkare inom arbetsterapi 2022

Publicerad: 2022-12-01 12:56

Utvecklingsgruppen Karlskoga kommun blev 2022 års nytänkare inom arbetsterapi i Örebro län. Priset delades ut i samband med Arbetsterapeuternas utbildningsdag den 17 november.

Juryns motivering

"Arbetsterapeuterna i Karlskoga kommun har skapat utvecklingsgrupper för att över tid arbeta med att skapa en kunskapsbank kring ämnet arbetsterapi och de patientgrupper och diagnoser man möter. Utvecklingsgrupperna arbetar systematiskt, engagerat och fokuserat med att samla material, upprätta vårdprogram, knyta kontakter med t ex kompetenscentra, diagnosspecifika förbund, patientföreningar och forskningsmiljöer. Detta samlas till en lokal kunskapskatalog där samtliga kollegor får tillgång till det senast evidensbaserade materialet för att kunna ge så bra rehabiliteringsinsatser som möjligt. Nya som gamla medarbetare kommer att kunna söka stöd kring lämpligt arbetssätt eller intervention runt olika diagnosgrupper. Utvecklingsgrupperna i sig skall även agera som expertgrupp gentemot övriga kollegor som söker stöd i sitt arbete."

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023