Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Agenda KULTUR – De första stegen mot framtidens kultur i Örebro län

Publicerad: 2022-02-08 11:17

Agenda KULTUR är en tvådagskonferens (3-4 maj) om kultur och kulturpolitik med föreläsningar, workshoppar, panelsamtal och underhållning på Kulturkvarteret i Örebro. Region Örebro län och Kulturnämnden står bakom det nya mötesforumet som är en av flera stödåtgärder i spåren av pandemin.

Glad konstnär i ateljé med färgglad konst i bakgrunden

– Kultur har alltid varit en samlande kraft och med Agenda KULTUR lyfter vi aktuella kulturfrågor, öppnar samtalet och tar tillsammans med deltagarna de första stegen mot framtidens kultur i Örebroregionen, säger Katarina Strömgren Sandh, områdeschef för kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Kultur ska vara till för alla, men hur får vi den att bli en angelägenhet för hela samhället?

Agenda KULTUR vänder sig till alla som är intresserade av kultur, kulturpolitik och samverkan: politiker, kulturskapare, tjänstepersoner och andra.

– Exempel på angelägna frågor är Hur fri är kulturen idag, med statliga riktlinjer för finansiering och politisk påverkan? Är det viktigt med en fri och obunden kultur? Hur kan kulturen vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle? För att möjliggöra ett inkluderande och angeläget kulturliv i framtiden behöver så många perspektiv och röster som möjligt komma till tals, fortsätter Strömgren Sandh.

Ett urval av Agenda KULTURS aktiviteter

  • ”Så fri är konsten” föreläsning av Pelle Amberntsson från Myndigheten för kulturanalys
  • Efterföljande samtal från scenen med kulturell expertpanel där vi bland annat får möta Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond och Stina Westerberg, VD för Örebro teater
  • ”Mänsklig utveckling för hållbarhet”, föreläsning av Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt krönikör i Dagens Industri
  • Pop up-ateljé med lokal världskonstnär
  • Konstnärsgruppen och permakulturexperterna Gylleboverket och Örebros kommunala bostadsbolag ÖBO berättar om konstens potential i en uppbygglig samhällsförändring
  • Trerätters middag med högklassig underhållning på kvällen

Agenda KULTURS moderatorer är Maria Widar, kulturjournalist och författare, och David Karlsson, idéhistoriker, bokförläggare och kulturskribent.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023