Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Alfredpriset 2021 till Örebro bibliotek för sagostunder och boktips på teckenspråk

Publicerad: 2021-12-15 08:38

Idag, den 10 december, har personalen vid teckenspråksverksamheten på Örebro bibliotek fått Alfredpriset 2021 för sitt arbete med att ständigt förbättra servicen till döva och hörselskadade i Örebro kommun.

Alfredpriset 2021, en statyett av träskulptören Ivan Holy

Alfredpriset 2021, en statyett av träskulptören Ivan Holy

Det är Biblioteksutveckling vid Region Örebro län som delat ut sitt sjätte Alfredpris för årets biblioteksbedrift i Örebro län. I år gick priset till Zahra Zandieh, Therése Ärlegård, Frida Karlinen och Elin Nordström som arbetar tillsammans med teckenspråk på Örebro bibliotek.

– Att ha en personalgrupp speciellt avsedd för teckenspråk är en unik verksamhet för Örebro bibliotek. Det finns troligen inget bibliotek i landet som satsar på döva på samma sätt, säger Peter Alsbjer, regionbibliotekarie vid Region Örebro län.

Genom att erbjuda teckenspråkiga och döva örebroare möjligheten att möta teckenspråkig bibliotekspersonal lever kommunen upp till bibliotekslagens krav om tillgänglighet för en viktig målgrupp. Arbetsgruppen gör mycket mer än att finnas tillgängliga för teckenspråkiga biblioteksbesökare; de ser också till att bibliotekets arrangemang tolkas, exempelvis på teckenspråkiga sagostunder. De översätter låneregler till teckenspråk och ger lästips på teckenspråk både på plats, på biblioteken i Örebro och i bibliotekets digitala plattformar.

– Inom teckenspråksverksamheten gör gruppen ett viktigt arbete genom att lyfta frågan om dövkompetens inom biblioteksverksamheten. Deras arbete är en del i vår kompetensutveckling för bibliotekspersonalen eftersom det är viktigt att alla besökare, oavsett språk, ska kunna använda bibliotekets tjänster, säger Lotta Perkiö, enhetschef på Örebro bibliotek.

Fakta

Alfredpriset för årets biblioteksbedrift delas ut årligen av Biblioteksutveckling Region Örebro län i samband med Nobel-dagen sedan 2016. Alfredpriset består, förutom av äran, ett diplom och en statyett av träskulptören Ivan Holy.

Tidigare års pristagare:

2020 Kristina Blom Schäfer, Lindesbergs bibliotek, för att genom samarbete med familjecentralen i Lindesberg nå nya och viktiga målgrupper.

2019 Personalen vid Degerfors bibliotek för att framgångsrikt använda och testa ny digital teknik och sociala medier (Instagram) för marknadsföring.

2018 Christina Larsson, Tegelbrukets bibliotek, för sin roll som ”förändringsagent i lokalsamhället”.

2017 Lotta Bergsten, Linda Axelsson Granebo och Elin Nilvér, Lekebergs bibliotek, för att genom viktiga vardagliga insatser verka för ett demokratiskt, tillgängligt, öppet och varmare Lekebergs kommun.

2016 Askersunds bibliotek för ett modernt bibliotek i trevliga, ljusa och öppna lokaler.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023