Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att cykla till arbetet är en vinst för både hälsan och klimatet

Publicerad: 2022-06-03 09:01

Den 3 juni firas cykelns dag över hela världen. Syftet är att visa på den nytta som cykeln har för hälsan, klimatet och ekonomin. Här får ni möta en medarbetare som arbetar för att fler ska använda cykel på resan till jobbet.

Mirja Mattsson, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län

Mirja Mattsson, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län

I mitt uppdrag leder jag EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan som ska öka det hållbara resandet och minska utsläppen av koldioxid. Målet är att fler människor ska välja cykel, gång eller kollektivtrafik i sitt resande. Om vi ska lyckas minska utsläppen behöver vi öka takten i omställningen som hittills går för långsamt, och här kan ökad cykling vara en del av lösningen. Fast omställningen måste också rimma med människors förutsättningar. En lösning passar inte alla, vi behöver hitta rätt lösning för rätt person!

I projektet Rena resan försöker vi på olika sätt underlätta för människor att välja cykeln som transportmedel. Vi erbjuder människor att testa olika sorters cyklar för att de ska få uppleva hur en förändring känns. Det är enormt roligt att se effekten av att få prova ett annat sätt att resa. Ofta leder testandet till att människor hittar ett nytt sätt att resa i vardagen. I projektet sprider vi också kunskap om hur olika cykelmodeller kan förenkla livet. Vi har till exempel skrivit en lastcykelguide för familjer.

Att cykla minskar inte bara utsläppen. Hälsan förbättras rejält om du får in cykling i din dagliga pendling. På så sätt är cykling en vinst för både hälsan och klimatet. Även ekonomin kan förbättras om du väljer cykel i stället för bil. Men att ändra en vana är lättare sagt än gjort, vi människor är vanedjur. Börja utmana dig själv att ta cykeln i stället för bilen till vissa resor, exempelvis till träningen. Allt behöver inte vara perfekt hela tiden. Små steg av förändring är bättre än inga steg alls.


Mirja Mattsson, utvecklingsledare, Energikontoret, Regional utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023