Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

CHERRIES avslutningskonferens – välbesökt, intressant och kreativ

Publicerad: 2022-09-26 13:29

Hur kan vi möta invånares behov med nya lösningar? Vad har vi lärt oss? Vilka insikter, lärdomar och utmaningar finns? Frågor som är viktiga för att skapa mer kunskap. Och frågor som också var inriktningen på EU-projektet CHERRIES avslutningskonferensen den 7 september.

 

Ett intressant och utmanande projekt

Dagen innehöll både panelsamtal och föreläsningar samt en workshop där deltagarna fick testa arbetssättet som ingår i CHERRIES. Stefan Philipp, projektkoordinator och forskare vid Centre for Social Innovation i Wien, diskuterade CHERRIES-modellen och visade på både styrkor och svagheter, syfte och mål. Till stor del har projektet handlat om att föra samman människor för att på så sätt skapa relevanta lösningar på nya sätt.

 - De utmaningar som Hälso- och sjukvården står inför kräver att vi arbetar på nya sätt och tillsammans med aktörer vi kanske inte är vana att samarbeta med. CHERRIES-modellen skulle kunna vara ett verktyg i den verktygslåda vi behöver för att skapa en förflyttning inom Nära vård. Projektet har varit både intressant och utmanande, säger Lena Uvhagen, regional projektledare för CHERRIES i Örebro län.

Utmaningar med nya arbetssätt

När det handlar om nya sätt att arbeta finns det såklart utmaningar. Vem äger frågan? Hur väljer man behov? Vilken inriktning ska man ta? Vad händer när projektet är slut? Vem tar över och driver projektet framåt? Under panelsamtalen fick vi ta del av intressanta diskussioner kring dessa frågor, bland annat fördelarna att jobba tillsammans och bredda perspektivet för social innovation samt hur vi tillsammans skapar förutsättningar för innovation. Nya kunskaper blandades med lärdomar från andra länder kring samverkan och projektledning. En tydlig insikt var att det kan vara komplicerat att arbeta med innovationsprojekt. Vilket också framkom när pilotprojektet i Laxå delade med sig av sina erfarenheter.

 - Projektet riktade sig mot äldre, ofrivilligt ensamma. Det visade sig vara en svår målgrupp att nå och en stor del av kraften gick till att nå de äldre. Bland lärdomarna framkom att det gör stor skillnad att ses fysiskt vilket också skapade en del problem i och med pandemin. Det fanns även utmaningar att hitta balansen i, och få med sig alla för att driva projektet framåt. Eftersom det handlar om samverkan mellan många olika organisationer måste alla få delta på sina villkor, utifrån sina förutsättningar och drivkrafter, sammanfattar Julia Olsson från Sydnärkes folkhälsoteam, projektsamordnare i Laxå.

Workshop 

Arbetssättet inom CHERRIES ska vara inkluderande och utforskande där man hanterar behov närmare människor och verksamheter. Det fick deltagarna känna på i en workshop under andra delen av dagen då de fick möjligheten att diskutera och jobba tillsammans i CHEERIES-modellen och dess tre steg: Call for Needs, Call for Solutions och Co Creation. Workshopen hölls av Anestis Amanatidis, forskare vid Leiden University i Nederländerna.

 - I workshopen fick deltagarna känna av både för- och nackdelar med arbetssättet. Det har skapat viktiga insikter för kommande projekt tror jag. Vi har lärt oss en hel del och det var riktigt kul med en gemensam konferens där vi delade kunskap, lärde oss av varandra och fick bredda perspektivet, säger Märtha Lundkvist, enhetschef för område nära vård vid Region Örebro län.

Kort om CHERRIES

CHERRIES är ett treårigt projekt som tillsammans med europeiska partners utvecklat och testat hur hälso- och sjukvården kan lyssna till olika grupper för att bättre möta invånarnas behov. Läs mer om CHERRIES 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023