Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dans för hälsa

Publicerad: 2021-02-01 10:00

Kraftsamling i metoden ”Dans för hälsa” i Örebro län – en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga.

 

Idag är den psykiska ohälsan bland tonårsflickor oroväckande hög och tenderar att sjunka till ännu yngre flickor. Depression ökar också globalt och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda. Ett sätt för att strategiskt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa är att erbjuda fysisk aktivitet. För att öka fysisk aktivitet hos unga anses det fördelaktigt att erbjuda organiserade fritidsaktiviteter som inte är tävlingsinriktade. Dans är en av de mest populära aktiviteterna bland unga flickor och kan i ett socialt sammanhang tänkas fungera som en skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa och reducera psykosomatiska besvär. 

Med den bakgrunden har ett utvecklingsarbete startat för att fler kommuner ska kunna erbjuda metoden ”Dans för hälsa” i Örebro län. "Dans för hälsa" är en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden handlar om att regelbundet erbjuda kravlös dans till elever med lättare psykisk ohälsa. 

Regionen erbjuder:

  • Utbildningsplatser för utbildning av dansinstruktörer i metoden ”Dans för hälsa” till en reducerad kostnad
  • Processtöd i framtagande av implementeringsplan 
  • Startbidrag för implementering av metoden ”Dans för hälsa”   

Tio av länets kommuner har anmält intresse och utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan tre områden på förvaltningen Regional utveckling: Kultur och ideell sektor, Välfärd och folkhälsa samt Utbildning och arbetsmarknad. För mer information om utvecklingsarbetet är du välkommen att kontakta:

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023