Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

De får regionens Stöd till nordiskt samarbete

Publicerad: 2023-10-10 14:52

Konstnären Charlotte Ostritsch från Örebro vill skapa ett konstnärsresidens på Gustavsvik camping för fyra nordiska konstnärer och skapa ett samtal kring konst, fritid och rekreation. Hon är en av fyra aktörer som får 40 000 kronor från Region Örebro län i stöd till nordiskt samarbete.

I en global värld finns det samhällsutmaningar som lokala aktörer inte kan lösa på egen hand. Att stödja utbytet med andra nordiska länder är en viktig del i att främja och utveckla Region Örebro läns kulturliv. För att uppmuntra till mer samarbete över gränserna utlyste regionen tidigare i höst fyra nordiska stipendier att söka. Nu är det klart vilka som får stipendierna som är på 40 000 kronor.

Örebro kommun får stödet för sitt arbete med makerspace-verksamhet på Kulturkvarteret. Makerspace är en arena för skapande i olika former med inslag av teknik. Utifrån arbetet med makerspace planerar kommunen att skapa en mässa, en så kallad Maker Faire, på Kulturkvarteret nästa år och samtidigt bilda ett nordiskt nätverk inom området.

Stödet går också till Svenska stiftelsen Ung nordisk musik som ska arrangera en festival för unga musiker från Norden och Baltikum i Örebro nästa år. 

Scenkonstproducenterna Johnson & Bergsmark från Hörken får stödet för att skapa residens inom dans, konst och teater i samarbete med kulturhuset i Stavanger i Norge.

Följande aktörer har beviljats Stöd till nordiskt samarbete:

  • Charlotte Ostritsch
  • Johnson & Bergsmark AB
  • Svenska stiftelsen Ung nordisk musik
  • Örebro kommun

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2023