Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Den professionella dansen får en gemensam plattform i Askersund

Publicerad: 2022-06-02 13:31

Den professionella dansen i länet behöver stärkas. Det menar Region Örebro läns kulturnämnd som i dag fattade beslut om att etablera en plattform för professionell dans med bas i Askersund.

- På senare år har vi sett en positiv utveckling för dansen som konstform. Intresset och engagemanget hos så väl publik och arrangörer som dansare har växt markant. Men infrastrukturen för professionell dans i länet har inte riktigt hängt med i utvecklingen och det är något som vi nu vill åtgärda genom att etablera en regional dansplattform, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

I och med dagens beslut i kulturnämnden kan arbetet med att etablera en dansplattform i länet med en bas i Kulturhuset Sjöängen i Askersund påbörjas. Det första steget blir att ansöka om en utökad finansiering för projektet medan steg två och tre blir att fastställa ett samarbetsavtal mellan Region Örebro län, Askersunds kommun och övriga kommuner som ska delta i arbetet samt att ta fram riktlinjer och mål för den kommande verksamheten.

- Nämndens bedömning är att en regional dansplattform kommer att öka möjligheten för länets invånare att se och uppleva dans samtidigt som den kommer att bidra till att stimulera så väl befintliga som nya kulturella och kreativa näringar i länet, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Regionala aktörer vill vara delaktiga i utvecklingen av den professionella dansen. En gemensam plattform kan fungera som en välbehövlig bas och ge synergieffekter som stärker länets attraktivitet och sprider dansen till både barn och äldre. Att stärka den sceniska dansen är också en del i länets kulturplan, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023