Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ekonomiskt stöd till Skoindustrimuseet och ArkivCentrum

Publicerad: 2021-12-17 09:44

Skoindustrimuseet i Kumla och ArkivCentrum i Örebro län får ett tillfälligt stöd på 200 000 respektive 250 000 kronor. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag.

Skoindustrimuseet i Kumla har gjort ansträngningar för att minimera sina kostnader men ännu inte lyckats få ekonomin i balans. För att kunna bedriva en stabil verksamhet samt ge utrymme för att dokumentera några av skoindustrins nu levande företag och på sikt skapa en ny basutställning krävs därför ekonomiskt tillskott.

– Skoindustrimuseet i Kumla är ett levande arbetslivsmuseum med fokus på skoindustrin och det utgör därför en del av länets kulturarv samtidigt som det är en viktig kulturaktör i de södra länsdelarna, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om att ge 200 000 kronor i tillfälligt extra stöd till Skoindustrimuseet.

Vid sammanträdet fattade nämnden också beslut om att ge 250 000 kronor i tillfälligt stöd till ArkivCentrum. Det är pengar som ArkivCentrum ska använda för att utveckla digitala klassrum där förhoppningen är att barn och unga ska lära sig mer om arkiv och om hur de ska använda arkivmaterial.

– Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att ta del av historiska källor och att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Genom att vidareutveckla arbetssättet digitala klassrum har ArkivCentrum goda möjligheter att nå ut till skolelever i hela länet, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023