Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energi- och klimatrådet får tre nya fokusområden

Publicerad: 2024-04-15 10:50

Örebro läns energi- och klimatråd får tre nya fokusområden: Cirkulära och resurseffektiva flöden, Bygg och anläggning samt Mobilitet. Det beslutades på årets första rådsmöte den 12 april.

Åhörare på möte

 

- Det är roligt att se engagemanget från medlemmarna i rådet och andra aktörer som kan göra det möjligt att starta nya fokusområden. Länsstyrelsen och Region Örebro län kan inte driva allt på egen hand, säger Per Evenhamre, chef för Klimat och energi på Länsstyrelsen i Örebro län.

Fortsatt arbete med elektrifiering

På mötet beslutade rådet även att föra vidare arbetet med elförsörjning och elektrifiering, som man hållit ett strategiskt möte om tidigare i vår. Ett antal samverkansgrupper kommer att skapas, dels utifrån geografisk tillhörighet och dels utifrån smarta energisystem och energianvändning. Arbetet kommer att falla in under det befintliga fokusområdet Energisystem.

- Efter ett rekordvarmt 2023 är rådets arbete viktigare än någonsin, säger Irina Hallor, utvecklingsledare för energi- och klimatrådet hos oss på energikontoret.

Klimatneutrala Örebro 2030

Sara Andersson, miljöstrateg på Örebro kommun, presenterade projektet Klimatneutrala Örebro 2030 och kommunens vilja att utveckla delar av arbetet inom Energi- och klimatrådet.

- Det finns ett stort värde i att samla samverkansarbetet i stället för att sprida det i flera parallella forum, säger Sara Andersson.

Initiativet välkomnades av rådets deltagare.

Det här är Klimatneutrala Örebro 2030

I projektet Klimatneutrala Örebro 2030 jobbar man bland annat för att

  • minska klimatpåverkan från byggnation och anläggning
  • skala upp och fortsätta utveckla smarta energilösningar
  • utforska hur delningsekonomi och återbruk kan bli en integrerad del i olika bostadsområden och invånares vardag
  • ta reda på hur kommunen kan stötta lokala omställningsinitiativ som främjar beteendeförändringar.

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024