Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fem residensprojekt till årets Konstdygn!

Publicerad: 2021-06-21 11:36

Nu är det klart: fyra konstnärer och en curator är utvalda att delta i årets upplaga av Konstdygnets residens. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Fyra konstnärer från fyra län i Sverige kommer under sommaren och hösten reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld. En curator som kommer undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. Resultatet presenteras på Konstdygnet den 17-18 november.

Konstdygnet 17-18 november 2021 Örebro

För andra året i rad erbjuder Konstdygnet hemmaresidens. Av cirka trettio ansökningar erbjuds fyra konstnärer och en curator att delta i årets residens.

Förra året fick residenskonstnärerna undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss?

Dessutom erbjuds en residensplats en curator som kommer undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges curatorn möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Resultatet presenteras på Konstdygnet den 17-18 november. Konstdygnet 2021 vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023