Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsstöd till professionell filmproduktion redan i höst

Publicerad: 2022-03-24 13:05

Region Örebro läns kulturnämnd beslutade i veckan att fördela 800 000 kronor till utvecklingsstöd till professionell filmproduktion. Stödet ska vara tillgängligt för professionellt verksamma filmarbetare i Örebroregionen och avser utveckling av långfilm (över 60 minuter) eller tv-serieproduktion inom dokumentär eller fiktion.

Inspelningsstudio för film

Syftet med utvecklingsstödet är att stärka den regionala filmen genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.
Region Örebro län främjar med detta utvecklingsstöd den regionala filmkulturen med potential att ge positiva effekter för flera andra konst- och kulturområden och kringliggande näringar.

Det var i fjol som kulturnämnden startade en utredning för att ta reda på hur möjligheterna att utveckla den professionella filmverksamheten i Örebro län ser ut. När nu utredningen är färdig står det klart att Örebroregionen med fördel kan väljas som skådeplats när det är dags för filminspelningar redan i dag, men också att det finns behov hos regionens egna filmarbetare för att de ska kunna satsa stort.

Utredningen föreslår därför en stegvis satsning som inleds med det ekonomiska stöd om 800 000 som ska ge regionala filmproducenter möjlighet att utveckla en idé till ett projekt med potential att locka offentliga och privata finansiärer. Nästa steg är att regionala och externa filmproducenter ska kunna ingå samproduktionsavtal med Region Örebro län. För att kunna ta det steget beslutade nämnden, vid sidan av det ekonomiska utvecklingsstödet, att ta fram ett förslag för hur Region Örebro län ska kunna fördela samproduktionsmedel för film med start år 2024.

Riktlinjer och ansökningsformulär för utvecklingsstödet utformas i detta nu. Målet är att ansökningsfönstret ska öppna före sommaren.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023