Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inför föreningsstöd 2022

Publicerad: 2021-01-21 09:57

Nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år, ansökan för 2022 öppnar redan 1 mars och ska göras i webbformulär. Det är de förändringar du som ska söka föreningsstöd behöver ha koll på.

Inför kommande års ansökningar om föreningsstöd har några förändringar gjorts utifrån arbetet med digitalisering och de nya riktlinjerna för föreningsstöd:

  • Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 30 juni, det vill säga att den är tidigarelagd jämfört med föregående år.
  • Det går att söka om ettårigt eller treårigt stöd (med undantag för ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund som ansöker om ettårigt stöd).
  • Ansökan ska göras via webbformulär. Ansökningar som lämnas in med tidigare års ansökningsblankett i word-format kommer inte att behandlas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023