Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Johanna Lakso blir ny ordförande för Energikontoren Sverige

Publicerad: 2023-04-19 16:13

Johanna Lakso tar över ordförandeposten för Energikontoren Sverige efter Malin Strand.

Johanna Lakso framför en tegelvägg. Hon har armarna i kors över bröstet och tittar in i kameran.

Den 19 april valde Energikontoren Sverige ny styrelse och ordförande att leda organisationen i energiomställningens tid.

–Jag är både stolt och glad över förtroendet att leda Energikontoren Sveriges arbete i en tid då energi- och klimatomställningen behöver accelerera, säger Johanna Lakso.

Ersätter Malin Strand

Johanna Lakso tar över ordförandeposten efter Malin Strand från Fossilfritt Sverige. Johanna har en bred bakgrund inom energibranschen och till vardags arbetar hon som vd på Power Circle, en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor.

– Johannas ledaregenskaper, hennes föreningsvana samt breda kunnande om bland annat elektrifieringens betydelse för energiomställningen, kommer ge föreningen och energikontoren ytterligare möjlighet att föra en hållbar utveckling framåt, säger Lena Eckerberg, projektledare på Energikontor Syd som tillsammans med Mattias Ahlstedt, Energikontoret Dalarna ingick i valberedningen.

– I den snabba omställningstakt som nu krävs har Energikontoren en viktig roll som regionala samlingspunkter. Jag hoppas att styrelsens insatser för en större tydlighet och mer självklar plats i aktörslandskapet fortsätter bära frukt under kommande år. Jag är säker på att Johanna med sin djupa kompetens och närhet till energifrågorna kommer bidra med ytterligare perspektiv och värdefulla steg framåt, säger avgående styrelseordföranden, Malin Strand.

Regionala krafter i omställningen

Årsmötet samlade representanter från Sveriges 15 regionala energikontor och bredvid ordförande, valde de fem nya ledamöter, tre ersättare samt vice ordförande. Den nya styrelsen har en bred förankring i de regionala verksamheterna på energikontoren runt om i landet.

– Regionala aktörer är oerhört viktiga för att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar utifrån de lokala och regionala behoven, deras betydelse för den nationella omställningen ska inte underskattas, säger Johanna Lakso.

Styrelsens ledamöter

  • Johanna Lakso, vd Power Circle
  • Christel Liljegren, vd Energikontor Syd
  • Elin Nirjens, verksamhetsledare, Energikontoret Jämtland Härjedalen
  • Patrik Dahl, verksamhetsledare, Energicentrum Gotland
  • Rickard Waern, Innovationsledare, Energikontor Väst
  • Sofia Mackin, verksamhetsledare, Energikontoret Västernorrland
  • Therese Hjelseth, verksamhetsledare, Energikontoret Regioon Örebro län

Suppleanter

  • Emelie Österqvist, verksamhetsledare, Energikontoret Östergötland
  • Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig, Energikontor Norr
  • Lina Gellermark, vd, Energikontoret i Mälardalen

Det här är Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet och för att nå de regionala målen.

Det främsta syftet är att främja energieffektivitet och öka andelen förnybara energikällor. Tillsammans verkar energikontoren för att de nationella målen nås. Föreningen ska genomföra gemensamma insatser för att underlätta energikontorens verksamhet och utveckling.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2023