Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resan att bli en av Europas mest innovativa städer

Publicerad: 2022-09-02 14:45

På årets Lokadagar berättade Palle Lundberg om utvecklingsresan Helsingborg gjort för att bli en av Europas mest innovativa städer. En resa där alla chefer och medarbetare har varit delaktiga.

Även politikerna och fackliga företrädare har varit med. En avgörande faktor var den ”hjärttransplantation” Helsingborg gjorde när de gick från balanserad styrning till tillitsbaserad styrning.

– Vi ville skapa handlingskraft för medarbetarna. Den balanserade styrningen med över 200 mål skapade blodproppar så hjärtat hade inte kraft att pumpa ut styrningen till hela organisationen. Återrapporteringen blev fylleriuppgifter, menar Palle.

Föredrag Lokadagarna
Fördedrak Lokadagarna 2022
Namnskylt Lokadagarna 2022
Lokadagarna 2022

Så här beskriver Palle tillitsbaserad styrning på handens fem fingrar:

  • Tydliggöra uppdraget – för alla
  • Skapa en engagerande målbild
  • Gör en skarp nulägesanalys
  • Prioritera och sätt tydliga mål
  • Följ upp med verksamhetsdialoger

– Vi har utveckla en modig och tillåtande kultur. Flera gånger har vi skickat chefer och politiker på träningsläger för att öva, säger Palle.

Lokadagarna utemiljö 2022
Lokadagarna lunch 2022
Böcker Lokadagarna 2022
Dans Lokadagarna 2022

Struktur, kultur och förmåga

Tre ord har varit ledande för Helsingborg: struktur, kultur och förmåga. Palle gör några nedslag under redan och visar hur kommunen jobbat med detta.

Struktur

Skapa tydlig riktning och struktur för att visa vart vi vill. Alla partier i fullmäktige ställde sig bakom en vision: Helsingborg ska vara staden som vill och vågar!. Till den finns en beskrivande text som visar hur politikerna vill att staden ska utvecklas.

Visionen har brutits ner i mål så att alla kan se vad de och deras verksamhet förväntas bidra med.

Kultur

En ny medarbetar- och ledarpolicy togs fram med punkterna:

  • Jag vill lyckas
  • Jag skapar värde
  • Jag samspelar
  • Jag leder mig själv.

– Den största utmaningen har varit organisationens felrädsla. Vill vi göra på nya sätt då måste vi testa och riskera att misslyckas, säger Palle.

Priset Årets misslyckande har instiftats för att uppmuntra medarbetare att våga testa och berätta om det som inte lyckats för att andra ska kunna lära sig.

Förmågor

500 chefer, den högsta politiska ledningen och fackliga företrädare har varit på träningsläger för att träna sina förmågor att ge feed back, ha svåra samtal och driva förändringsprocesser.

– I de nya arbetssätten behöver vi nya förmågor för att samspela med varandra och nå goda resultat. Vi ville släppa loss kraften hos medarbetarna på ett sätt som utmanar hierarkin, men då har chefen inte koll. Det är här som det tillitsbaserade ledarskapet kommer in.

Palle menar att chefer och politiker behöver öva för att hitta rätt i sin nya roll.

– Träna din förmåga – i samspel med andra, det är då resultaten kommer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023